Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

1. TürkiyePazarı.com tarafından ilan vermek isteyen ve siteye üye olan bütün bireysel ve kurumsal üyelerin profil bilgileri hakkında güvenlik tedbirleri arttırılarak erişimi imkansız hale gelecek şekilde kriptolanarak şifrelenmektedir.

1. TürkiyePazarı.com, "Site"de "Kurumsal Üye"lerle ilgili bilgileri işbu Üyelik Sözleşmesi ve işbu Üyelik Sözleşmesinin eklerinden biri ve ayrılmaz parçası olan EK-2’teki Gizlilik Politikası kapsamında kullanabilir. TürkiyePazarı.com "Kurumsal Üye"lere ait gizli bilgileri ancak Gizlilik Politikası’nda belirtilen koşullar dâhilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir. Kurumsal Üye, ilanla ilgili olarak Satıcı ile Alıcı arasında mesajlaşmanın yapılabilmesi için alıcı sıfatıyla hareket ettiği durumlarda üye girişi yapmayı ve Alıcı sıfatıyla kendisinin telefon numarasının Satıcı ile paylaşılmasını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2. "Üyenin kişisel veri teşkil edebilecek ve kendisi tarafından Site’de girilen verileri TürkiyePazarı.com tarafından Üyelik Sözleşmesi kapsamında; Siteın fonksiyonlarının kullandırılması, hizmetlerin ve içeriklerin sağlanması ve yukarıda sayılan amaçlarla toplanmakta ve işlenmektedir. Kişisel Verilerin Korunması Hakkında detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması sayfası ziyaret edilmelidir. TürkiyePazarı.com Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda ve sair kişisel veriler ile ilgili politika, prosedür, sözleşme maddeleri ve kullanım koşullarında istediği zaman değişiklik yapabilir. Değişiklikler Site’da yayınlandığı anda yürürlüğe girer ve Üye için bağlayıcı olur. Üye bu değişiklikleri takip etmekle yükümlü olup, TürkiyePazarı.com’den bu değişikliklerle ilgili herhangi bir talepte veya zarar ziyan iddiasında bulunamaz.

3. "Üye, Site dahilinde eriştiği bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden Üye"nin veya TürkiyePazarı.com'un ifşa ettiği amaçlara uygun olarak kullanmakla yükümlü olup, elde ettiği Kullanıcılar’a veya üçüncü kişilere ait Kişisel Verilerin korunmasından, işlenmesinden, aktarılmasından ve KVKK kapsamındaki tüm yükümlülüklerden kendisinin sorumlu olduğunu, TürkiyePazarı.com'un kendi sistemlerinde internet sitesinin kullanımı için zorunlu olarak topladığı kişisel veriler dışındaki hiçbir kişisel veri için KVKK kapsamında herhangi bir yükümlülüğünün ve sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, kişisel verilerin korunması yükümlülüğüne aykırı hareket etmesi veya kişisel verileri işlemesi, aktarması veya sair surette bir işleme konu etmesi ve bu kullanımın bir ihlal meydana getirmesi durumunda; Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun veya idari makamların veya mahkemelerin kişisel verilerle ilgili olarak verdikleri kararlar neticesinde TürkiyePazarı.com'un bir zarara uğraması durumunda; bu zararı ilk talepte nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. Üye, bir Avrupa Birliği mukimi gerçek kişi olması durumunda kendi kişisel verileri ile ilgili olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ve ikincil düzenlemeleri ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarının ve düzenlemelerinin uygulanacağını, çıkabilecek tüm hukuki sorunlarda kanunlar ihtilafı kurallarına bakılmadan Türk iç hukukunun uygulanacağını, 95/46/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifi’nin ve Mayıs 2018 tarihinde Avrupa Birliği’nde yürürlüğe giren Genel Veri Koruma Regülasyonu’nun (GDPR) uygulanmayacağını, Türk Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un kanunlar ihtilafı kaidelerinin uygulanmasını talep etmekten feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5. Üye, TürkiyePazarı.com üyeliği ve/veya yayınladığı ilanlar nedeniyle alenileşmiş olan kişisel verilerinin Google veya diğer arama motorları veya benzer verileri indeksleyen sistemler tarafından kaydedilmesi, işlenmesi, arama sonuçlarında çıkarılması gibi durumlar için TürkiyePazarı.com'un herhangi bir katkısının olmadığını ve kişisel verilerinin indekslenmek veya sair yöntemlerle aramaya mahsus yapılandırılmış sistemlerde herhangi bir şekil ve surette işlenmesi veya aktarılmasından dolayı TürkiyePazarı.com'un herhangi bir sorumluluğunun olmadığını, veri sahibi olarak yapacağı başvuru taleplerini başta indekslemeyle ilgili süreçlerde veri sorumlusu sıfatını haiz olan Google olmak üzere diğer arama motorları veya arama sistemleri, indeskleme sistemleri işleten veri sorumlusu gerçek ve/veya tüzel kişilere yöneltmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

6. Üye ilan verirken veya Siteyi kullandığı esnada özel nitelikli kişisel verilerini ifşa etmeyeceğini, ifşa etmesi durumunda ise bu verilerin işlenmesiyle ilgili olarak TürkiyePazarı.com'un herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7. Kurumsal üye müşterilerinden toplamış olduğu verilerin işlenmesinden, aktarılmasından 6698 sayılı Kanun uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla sorumlu olup, TürkiyePazarı.com'un bu konuda herhangi bir sorumluluğunun olmadığını, Kanun kapsamında alınması gereken güvenlik önlemlerinden ve diğer tüm yükümlülüklerden kendisinin sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

İşbu Gizlilik Politikasının amacı, Türkiyepazarı.com Uzbay Group Paz.İnş.San.ve Tic.Ltd.Şirketi (TürkiyePazarı.com) tarafından yönetilmekte olan www.Türkiyepazarı.com  adresinde yer alan web sitesinin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir. İş bu Gizlilik Politikasında tanımlanmayan ifadelerin yorumlanmasında Kullanım ve Üyelik Sözleşmesi’ndeki tanımlar dikkate alınacaktır. Kullanıcılar,  Üyelik Sözleşmesi’ni kabul etmeleri üzerine işbu Gizlilik Politikasını da kabul etmiş sayılacaktır.

Kurumsal Üyeler, davet edecekleri Alt Kullanıcıların işbu Gizlilik Politikası hükümlerini bizzat onaylamaları gerektiğini kabul etmektedir. Bu doğrultuda Kurumsal Üye belirleyeceği her Alt Kullanıcıdan:

·        Onay alınacağını,

·        Onay alınmazsa, Alt Kullanıcının Siteyi kullanamayacağını,

·        Her bir Alt Kullanıcı için ayrı ayrı onay alınacağını taahhüt eder.

Türkiyepazarı.com, teknolojiye yatırım yaparak yenilikçi ürün ve hizmet uygulamaları ile internet alanında Kullanıcılarına daha iyi hizmet vermek için sürekli kendisini yenilemekte ve en iyi hizmeti verebilmek için çalışmaktadır.

Türkiyepazarı.com, reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen Kullanıcının üye olmasalar dahi sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama hakkını haizdir. Daha sonra bu Kullanıcıya sitede ya da Görüntülü Reklam Ağındaki diğer sitelerde, Kullanıcıların ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterilebilir.

Google AFS reklamlarının Türkiyepazarı.com’a yönlendirilmesi esnasında Google kullanıcıların tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.

Gizlilik Politikası Üzerinde Gerçekleşecek Olan Değişiklikler

Türkiyepazarı.com, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman Site üzerinden yayımlamak suretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir. Türkiyepazarı.com’un Gizlilik Politikasında yaptığı güncelleme ve değişiklikler Sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

Kullanıcı, işbu Gizlilik Politikasına konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları yönetim panelinden güncelleyeceğini taahhüt eder. Kullanıcının güncel bilgileri sağlamamış olması halinde Türkiyepazarı.com’un herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

 

  •  Aklınıza takılan sorular için aşağıdaki iletişim formundan bizlere mesaj gönderebilir yada 7/24 müşteri temsilcimizden bilgi alabilirsiniz.

 

İletişim Formu