Yasaklı Ürünler Listesi

Türkiyepazarı.com'da ilanı Verilemeyecek Olan Yasaklı Ürünler Listesi:

1-Sağlık Beyanlı Ürünler Ve Cihazlar

Tanıtımında sağlık beyanı yani “insan sağlığına doğrudan veya dolaylı olarak faydalı olduğu yahut hastalıklara veya belirtilerine karşı etkili olduğu, koruduğu, tedavi ettiğini belirten, ileri süren veya ima eden ifadeler” içeren ürünlerin aşağıda bağlantı adreslerine yer verilen mevzuat uyarınca hukuka aykırı tanıtım ve satışı yasaktır.

İlgili mevzuatın başlıcaları şu şekilde sıralanabilecektir:

1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu

Sağlık Beyanı ile Satışa Sunulan Ürünlerin Sağlık Beyanları Hakkında Yönetmelik

2-Kültür ve Tabiat Varlıkları

Aşağıda bahsi geçen yasal düzenlemeler uyarınca Türkiyepazarı.com’da devlet şeref madalyası, devlet övünç madalyası, devlet üstün hizmet madalyası, devlet savaş madalyası ve devlet nişanı, cumhuriyet nişanı; liyakat nişanı satışı yasaktır.

2933 sayılı Madalya ve Nişanlar Kanunu

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu

3-Ateşli Silah ve Kesici Alet Satışı

Türkiye'deki ateşli silahların, 6136 Sayılı Kanun'un uygulanmasına ilişkin çıkarılan yönetmeliğe göre ruhsatlandırıldığı, yivsiz tüfek satışlarının 2521 Sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun'a göre sadece valiliklerce izin verilen av bayilerinden gerçekleştirilebileği belirtilmiştir. Kuru sıkı, absürt atan havalı, pompalı, fişek atan, asıl kurşun veya plastik kurşun atan, çalışan veya çalışmayan, ateşli silahların, silah aksesuarlarının Airsoft için üretilmiş olanlar hariç taşıma kılıfı vb. ve Airsoft, mahsulleri dahil silahlara monte edilen aksesuarlarının Dürbün,lazer, tüfek, silah feneri, kama vb.  absürt atan havalı silahların, biber gazı göz yaşartıcı gaz, elektro şok aygıtlarının, her türlü askeri cephanenin ve askeri elbisenin veya aksesuarının, kollu güçlerine ait elbiselerin veya aksesuarlarının kurşun, el bombası, molotof kokteyli, kara-deniz mayınlarının, üniformalar, airsoft için üretilmiş olanlar dahil hücum yelekleri, patlayıcı maddelerin, her türlü kesici ve delici aletin kılıç, kama, kelebek, muşta, dikiş yakalamaz  vb., hamle ve korunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış tüm değişik ateşli silah ve kesici aletlerin satışı yasaktır. Mutfak, Avcılık, Kamp yapımında kullanılan çakıların ve bıçakların, Sanayide kullanılan bıçakların Döner Bıçakları vb. ve  antika, süsleyici amaç için kullanılan ürünlerin satışı yalnızca kesici özelliğinin bulunmamasını belirtmesi halinde satışı yapılabilir. Alakalı yasağa yardım teşkil eden başlıca mevzuat alttaki gibidir.

6136 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun

 4-Yanıcı Ve Patlayıcı Malzemeler

Av ve taş barutları, tüfek ve silah fişekleri, şenlik fişekleri, havai fişek, maytapların dolu veya boş av fişekleri, av mermileri gibi patlayıcı malzemeler ile av malzemelerinin satışı yasaktır. havai fişek, reyin, cümbüş kapsamında satılan mahsullerin satılmak istenilen ölçünün gramajının yazılması gerekmektedir.

Başlıca tertip etme alttaki gibidir.

87/12028 sayılı Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi Ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul Ve Esaslarına İlişkin Tüzük

5-Bandrolsüz Ürün Satışı

Telif hakları gereğince korunan sesli, görüntülü, yazılı vb. belgelerin bandrolsüz (kopyalanmış) şekilde satışına izin yasaktır.

Bahsi geçen düzenlemeye ilişkin karar aşağıda belirtilen kanunda yer almaktadır.

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu

6-Alkollü İçecek Ve Tütün Mamülleri

Alkol ve tütün mamullerinin Türkiyepazarı.com üzerinden satışına, bu ürünlerin markalarının alenen gösterilmesine izin verilmez.

Bahsi geçen düzenlemeye ilişkin karar aşağıda belirtilen kanunda yer almaktadır.

4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu

4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun

Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına Ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

7-Cinsel İçerik ve Pornografik Ürünler

Müstehcenlik sınırını aşan veya pornografik CD / DVD, dergi gibi yayınlar ile erotik oyuncakların satışı yasaktır.

İlgili yasağa ilişkin mevzuat aşağıdaki gibidir.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu

8-Replika(Kopya) Ürün satışı

Replika Nedir?

Kopya veya replika, herhangi bir eserin, birebir ölçüleriyle veya daha küçük ölçülerle orijinaline dayanarak kopyalanmış olan sürümü. Sahtecilik amacıyla üretilebileceği gibi orijinal ürünü korumak amacıyla onun yerine kullanılma amacıyla da da üretilebilmektedir.

Aşağıda bahsi geçen düzenleme kapsamında koruma rejimi altında olan ve başkası adına tescilli olan marka ibarelerine, logolara ve tasarımlara hukuka aykırı şekilde yer verilmesi ve bu bağlamda replika ürün satışı yasaktır.

Bahsi geçen düzenleme aşağıdaki gibidir.

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu

9-Belge Satışı

Yetkili kurumlarca verilmiş diploma, yetki belgesi, izin belgesi vb. ürünlerin Türkiyepazarı.com üzerinden satışına/kiralanmasına izin verilmez.

10-Trafik Aygıtları ve Plaka

Radar kilitleyiciler, araç plakası örtüleri, trafik işareti değiştiriciler ve ilişkili ürünlerin, şahsi plaka satışı ve APP plaka satışı yasaktır. Ayrıca plakalık satışlarında plakaların açıkça gösterilmesine izin verilmez.

11-Fon & Hisse Senedi

Hisse Senedi, Tahvil, Bono; yürürlükte olan, borsada işlem gören değerli evraklar. Faizle para satışı (Tefecilik) ve benzeri faaliyetlerin tanıtımını yapan ilanlar yasaktır.

12-Organ

İnsan organlarının satışı yasaktır.

Bahsi geçen düzenleme aşağıdaki gibidir.

2238 sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanun

13-Evcil Hayvan Ve Yasalarca Yasaklanmış Hayvanlar

Türkiyepazarı.com üzerinde ücretli evcil hayvan satışı, yetiştiriciliği ve üretimi kanunlarca yasaklanmış/sınırlandırılmış hayvanların satışı yasaktır. Tehlike arz eden hayvanların sınıfında bulunan; Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasilerio ve diğer türlerin İlan edilmesi ve satışının yapılması yasaktır. Satışa yönelik faaliyetleri gerçekleştiren üyelerin ilanları silinebilir, üyelikleri dondurulabilir ve/veya üyelikleri iptal edilebilir.

Türkiyepazarı.com üzerinde evcil hayvanlar kategorisinde bulunan tüm içeriklerin ücretli olarak satışı yapılamamaktadır. Evcil Hayvanlar Kategorisinde sadece ücretsiz sahiplendirme ilanları ile petshop ürünlerine izin verilmektedir. Ücretli satış yönünde tespitlerde üyelikler durdurulur.

Yasağa dayanak teşkil eden başlıca mevzuat aşağıdaki gibidir.

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu

Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği

Av Ve Yaban Hayvanlarının Ve Yaşam Alanlarının Korunması, Zararlılarıyla Mücadele Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

 14-Şans Oyunu Biletleri ve Makineleri

Piyango, loto vb. biletlerinin satışına ve ticari oyun makinelerinin satışına izin verilmemektedir.

Yasağa dayanak teşkil eden mevzuatı aşağıdadır.

Şans Oyunları Lisansının Verilmesi, Lisansa Konu Faaliyetlerin Düzenlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik

15-Tarım İlaçları Ve İlaçlama Makineleri

Tarla, bahçede zirai ilaçlamalarda kullanılan pülverizatör, atomizer vb. ürünlerin ve zirai ilaçların satışına izin verilmez. Sadece el tipi olan bahçe için kullanılan ilaçlama makinelerine izin verilmektedir.

Yasağa dayanak teşkil eden mevzuatı aşağıdadır.

İRAİ MÜCADELE ALET VE MAKİNELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN TOPTAN VE PERAKENDE SATILMASI İLE DEPOLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

 16-Kişilik Hakları

Herhangi bir kişinin kişilik haklarını ihlal eden her türlü özel haber, fotoğraf, görüntü gibi eşyaların Türkiyepazarı.com üzerinden satışı yasaktır. Türkiyepazarı.com üzerinde kişilerin kişilik haklarını zedeleyecek şekilde telefon numarası, e-posta, ikametgah adresi gibi kişisel bilgilere yer verilmesi yasaktır.  

17-Telsiz Ürünleri

Telsiz cihazlarının Frekans Tahsisinden Muaf Telsiz Cihaz ve Sistemleri Hakkında Yönetmelik’ aykırı şekilde satışı yasaktır. Bununla birlikte lisans gerektiren telsizlerin satışı Türkiyepazarı.com üzerinde yapılmamakta olup yayınlanmak istenilen telsiz ilanlarında ayrıca kullanıcıların “Lisans Gerektirmediği” beyan bilgisine yer vermesi de zorunludur.

Yasağa dayanak teşkil eden mevzuatı aşağıdadır.

5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu

Frekans Tahsisinden Muaf Telsiz Cihaz ve Sistemleri Hakkında Yönetmelik

18-Etkinlik Biletleri

Usulsüz bilet satışının engellenmesi adına, her türlü spor müsabakalarına ait biletlerin Türkiyepazarı.com üzerinden satışı yasaktır. Sadece konser, tiyatro, sinema, opera, festival gibi her türlü etkinlik biletlerinin satışına bazı kurallar çerçevesinde izin verilmekte olup bu amaçla dikkat edilecek hususlar aşağıdadır.

- Resimsiz bilet satışına izin verilmemektedir.

- Bilet fiyatının ilan görsellerinde net bir şekilde görülmesi gerekmektedir.  

- Biletin fiyatından daha yüksek bir fiyatta satışı yapılamamaktadır. Aksi halde bu satış Şirketimiz tarafından karaborsacılık olarak değerlendirilebilir, ilgili üyenin ilanı yayımdan kaldırılabilir ve üyeliği durdurabilir.

Yasağa dayanak teşkil eden mevzuatı aşağıdadır.

Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun

19-Ortak Arama

Türkiyepazarı.com üzerinden herhangi bir işletme ya da firmaya hissedar, ortak vb. aranmasına ilişkin ilan verilememektedir.

20-İlaç Satışı

Her türlü reçeteli ya da reçetesiz ilaç satışı yasaktır. Ayrıca veteriner tıbbi ürünlerinin satışı da yasaktır.

Yasağa dayanak teşkil eden mevzuatı aşağıdadır.

262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu

Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği

21-Siyasi İçerikli Ürünler

Tüm siyasi içerikli ürünler ile siyasi içerik barındıran görsele sahip ürünlerin (Bayrak, Kupa,Flama,Yüzük, Resim, Portre, Maket, Siyasi parti görseli barındıran ürün resimleri vb.) ilanının verilmesi yasaktır.

22-Kredi Kartı İle Taksitli Satışlar

Gıda, kozmetik ürünlerinin, ofis malzemelerinin satışında ilgili kanun gereğince kredi kartına taksitli satış yapılamaz ve taksit satış beyanında bulunarak ilan verilemez.

Yasağa dayanak teşkil eden mevzuatı aşağıdadır.

5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu

Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik

25-Promosyon Ürünler

Hediye çeklerinin, indirim kuponlarının, ilgili firmalar tarafından bedelsiz şekilde verilen hediye ve promosyon ürünlerinin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından sosyal yardım amaçlı olarak halka bedelsiz şekilde verilen ürünlerin satışına izin verilmez.

26-Resmi Kıyafet & Askeri Malzemeler

Temsili çocuk kostümleri (kıyafetleri) hariç olmak üzere, Türkiyepazarı.com üzerinden kamu kurum ve kuruluşlarının resmi kıyafetlerinin, rozetlerinin, aksesuarlarının satışına izin verilmemektedir. 

27-Şifre Çözücüler Ve Uydu Alıcıları

Uydu kanallarındaki şifre kırıcı yazılım ya da eklentilerin Türkiyepazarı.com üzerinde satışı yasaktır.

28-Diğer Yasaklı Ürünler

 • Web ortamında saldırma ve program kırma (hacking) yazılımları
 • Yasaklı yayınlar
 • Enerji İçecekleri
 • Gıda takviyesi, sporcu takviye besinler
 • Numaralı gözlük, lens satışları
 • Bahis, görüntülü sohbet, pornografik ve eczaneler adına açılmış sitelerin domainlerinin satışları
 • Sanal para satışları
 • Forex İşlemleri
 • Dinleme cihazları, böcekler
 • Her türlü uyuşturucu maddeleri
 • Elektronik sigara, elektronik nargileler
 • Maymuncuk ve kilit açıcılar
 • Sahte paralar ( Üzerinde geçersizdir ibaresi mevcut olanlar hariç )
 • Çalıntı ürünler
 • Kayıt dışı yada imei numarası kopyalanmış telefonlar
 • Yasaklı Hayvan Türleri (Yabani Hayvanlar)
 • Emniyet Kemeri Adaptörü
 • Mezar yeri satışları
 • Tedavüldeki paraların satışı
 • Göktaşı satışı
 • Satışı ve devri sözleşmelerle yasaklanmış ve/veya sınırlandırılmış olan ürünler. (Oyun hesapları, Markalara ait özel içecek dolapları vb.)