Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1- TARAFLAR

SATICI

 

Satıcı İsim/Unvanı:
Satıcı’nın Açık Adresi:
Satıcı’nın Telefonu:
Satıcı Mersis No:
Satıcı E-Posta Adresi :
Alıcı’nın İade Halinde Malı Satıcı’ya Göndereceği Kargo Şirketi:
Türkiyepazarı.com Çağrı Merkezi:


ALICI
Adı – Soyadı :
Adresi :

Telefon :
E-Posta:

SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir. İş bu Sözleşme’nin tarafları 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanundan ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

İş bu Sözleşmenin konusunu; Alıcı’nın, UZBAY Group Paz.İnş.Tic.ve San.Ltd.Şti.(Aracı Hizmet Sağlayıcı)’ ya ait www.turkiyepazari.com domein isimli web sitesinden, Satıcıya ait mal veya hizmetin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, Sözleşme de belirtilen niteliklere sahip mal veya hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesini oluşturur.

İş bu Sözleşme’nin akdedilmesi tarafların ayrı ayrı Türkiyepazarı.com ile akdetmiş oldukları Web sitesi Üyelik Sözleşmeleri’nin hükümlerinin ifasını engellemeyecek olup taraflar işbu Sözleşme konusu mal veya hizmetin satışında Türkiyepazarı.com’un herhangi bir şekilde taraf olmadığını ve Sözleşme kapsamında tarafların yükümlülüklerini yerine getirmeleri ile ilgili herhangi bir sorumluluğu ve taahhüdü bulunmadığını kabul ve beyan ederler.

 

SÖZLEŞME KONUSU MAL VE HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ VE FİYATI (KDV DAHİL)

Ürün Kodu Ve Adı

Adet

Satici/adı Unvani

Birim Fiyatı

Birim İndirimi

Kupon

Puan

Toplam Satış Tutarı

Vade Farkı

KDV Dahil Toplam Tutar

……..

….

……………..

……….

………….

……..

……..

……………

…….

……………


İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

Kargo hariç toplam ürün bedeli: ……….. TL
Kargo Ücreti: ………… TL
Kargo Dâhil Toplam Bedeli: ………… TL
Ödeme Şekli ve Planı: ………..BANKASI Kredi Kartı ile …… ay ………… TL aylık ödeme / KDV Dahil ……….. TL /Kapıda Ödeme/EFT-HAVALE

Alınan Vade Farkı: 0.00 TL
Vade Farkı hesabında kullanılan faiz oranı: % 0.00
Teslim Şartları:

 …………………………………………………‘in sevkiyatına Alıcı tarafından mal veya hizmetin sipariş edilmesini takiben resmi tatil günleri haricinde 3 gün içinde başlanacaktır.

Teslimat Adresi:
………………………………………………
Teslim Edilecek Kişi(ler): …………………………

SÖZ KONUSU ÜRÜN BEDELİ, ÖDEME KORUMA SİSTEMİ KAPSAMINDA SATICI ADINA, TURKİYEPAZARI.COM TARAFINDAN ALICI’DAN TAHSİL EDİLMEKTEDİR. ALICI MALIN/HİZMETİN BEDELİNİ TURKİYEPAZARI.COM’A ÖDEMEKLE, ÜRÜN BEDELİNİ SATICI’YA ÖDEMİŞ SAYILACAKTIR.

MALIN TESLİMİ VE TESLİM ŞEKLİ

Sözleşme Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup, Alıcının Satıcıdan satın almış olduğu mal veya hizmetin Alıcı’ya teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur. Mal, Alıcı’nın sipariş formunda ve iş bu Sözleşmede belirtmiş olduğu adrese ve belirtilen yetkili kişi/kişilere teslim edilecektir.

TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

Malın teslimat masrafları aksine bir hüküm yoksa Alıcı’ya aittir. Satıcı, Websitesi’nde teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse teslimat masrafları Satıcı’ya ait olacaktır.

Malın teslimatı; ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır. Satıcı, sipariş konusu mal veya hizmetin ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla, mal veya hizmeti, Alıcı tarafından mal veya hizmetin sipariş edilmesinden itibaren resmi tatil günleri haricinde 3 gün içinde kargoya verir.

Herhangi bir nedenle Alıcı tarafından mal veya hizmetin bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı mal veya hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Malın Satıcı tarafından kargoya verilmesinden sonra ve fakat Alıcı tarafından teslim alınmasından önce Alıcı tarafından yapılan sipariş iptallerinde kargo bedelinden Alıcı sorumludur.

Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde Satıcı bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı’yı bilgilendirecek ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (on dört) gün içinde iade edecektir.

1.ALICI’NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

1.1.Alıcı, Websitesi’nde yer alan Sözleşme konusu mal veya hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat ve kargo bedeline ilişkin olarak Satıcı tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

1.2.Alıcılar, tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan Satıcı iletişim bilgilerini kullanarak ve/veya Websitesi’nde yer alan Kendi Panelinden ürünle ilgili satıcıya mesaj gönderebilir yada telefon ve diğer iletişim kanallarından ulaşabilirler.

1.3.Alıcı, işbu Sözleşme’yi ve Ön Bilgilendirme Formu’nu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce Satıcı tarafından Alıcı’ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen mal veya hizmete ait temel özellikler, mal veya hizmetin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat ile teslimat fiyatı bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

1.4."Güvenli Elektronik Ticaret Hizmetinde Alıcı; Site ilanlarında gösterilen Satıcıya ait ürün ve hizmetlerin satın alma talebini TÜRKİYEPAZARI.COM internet Sitesinin alt yapısını kullanarak yapar. Alıcının yapmış olduğu satın alma talebinin mahiyeti, ilanda belirtilen mal ve hizmetin satışıyla ilgili tüm şartları kabul ederek, Satıcı ile Alıcı arasında bir satış akdinin kurulduğu anlamına gelmektedir.

1.5.Alıcı,"TÜRKİYEPAZARI.COM" internet Sitesinin alt yapısını kullanarak yapmış olduğu satın alma talepleri ile Satıcı tarafından belirlenmiş satış şartlarını ve usullerini de kabul etmiş sayılır. İstisnai durumlar hariç, Alıcı tarafından yapılan satın alma talepleri geri çekilemez veya iptal edilemez.

1.6.Alıcı,Site üzerinden TÜRKİYEPAZARI.COM’un alt yapısını kullanarak yapmış olduğu satın alma taleplerinde yalnızca, TÜRKİYEPAZARI.COM’un Güvenli Hesabına para transferini yaparak para borcunun ifasını gerçekleştirebilir. Para borcunun ifasının "TÜRKİYEPAZARI.COM’un "Güvenli Hesabı" dışında başka şekilde gerçekleştirilmesi durumunda; TÜRKİYEPAZARI.COM’un iş bu sözleşmede belirtilen "Güvenli Elektronik Ticaret Hizmetine’’ ilişkin hiçbir sorumluluğu bulunmadığı gibi; Alıcı ve Satıcının hak ve borçları da iş bu sözleşmede belirtilen hükümlere tabi değildir. TÜRKİYEPAZARI.COM, para borcunun ifasında anlaşmalı bankalarla ya da diğer aracı kuruluşlar ile hareket ederek Alıcıya taksitle ödeme kolaylığı sunabilir. Bu durumda ilgili taksitli ödemeye ilişkin koşullar, TÜRKİYEPAZARI.COM tarafından ödemenin gerçekleştirilmesi sırasında Sitenin ilgili bölümünden Alıcıya duyurulmaktadır. Alıcı taksitli ödemeye karar verir ise, Sitenin ilgili bölümünde belirtilen koşulları da kabul etmiş olmaktadır.

1.7.Alıcı, işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde Satıcı ile aralarındaki satış akdinin gerçekleşmesiyle beraber ödenen nakit meblağ, TÜRKİYEPAZARI.COM’un, Güvenli Hesabında süreç tamamlanana kadar bloke edilmek üzere gönderilecektir. Alıcıya, ürünün gönderi bilgilerini göndermesinden sonra ürünü teslim alıp, kontrolünü yaptıktan sonra, her hangi bir sorunla karşılaşmaması halinde, Güvenli Hesaptaki ürün bedelinin Satıcının hesabına transferi için TÜRKİYEPAZARI.COM Üyelik Hesabı üzerinden bildirimde bulunacağını, bildirimde bulunmasıyla birlikte ertesi ilk iş günü paranın satıcıya aktarılacağını, bildirimde bulunmaması halinde 15.nci gün paranın satıcıya aktarılacağını kabul ve taahhüt eder.

1.8.Alıcı;  Satıcı tarafından kendisine gönderilen ürünü kabul etmemesi halinde ise, ürünü en geç kendisine ulaştığı tarihten itibaren 3 gün içinde Satıcıya iade edeceğini ve ürün bedelinin kendisine iade edilmesi için "TÜRKİYEPAZARI.COM Üyelik Hesabı" üzerinden ya da sitenin iletişim kaynakları üzerinden bildirimde bulunacağını kabul ve taahhüt eder.

1.9. Alıcı; iade sureci başlatmış olduğu ürünü kullanmayacağı, her hangi bir arıza yada bozulmaya sebep olacak davranışlarda bulunmayacağını, kullanım sonucu eksilmiş veya bozularak gönderilmiş ürünlerin iadesinin olmayacağını, kabul ve taahhüt eder.

2.0.Satıcının iade edilen ürünü teslim aldığını, teslim alma saatinden itibaren 48 saat içinde sistem üzerinden onaylaması üzerine ürün bedeli Alıcıya iade edilir. Ancak Alıcı tarafından iade edilen 1.9.madde de bildirilen üründe uygunsuzluk veya herhangi bir sorun yaşaması halinde; ürünü teslim alma anından başlayacak 24 (yirmidört) saatlik süre içinde Satıcı, TÜRKİYEPAZARI.COM Müşteri Hizmetlerini arayarak iadeye ilişkin yaşadığı sorunu bildirmelidir. Müşteri Hizmetlerine sorununu bildirmesinden itibaren 7 (yedi) iş günü süre içinde Satıcı Alıcıya karşı yasal yollara müracaat ettiğini belgeleyen evrak sunması halinde; ürün bedeli Alıcı’ya iade edilmeyecek, uyuşmazlık sonuçlanana dek TÜRKİYEPAZARI.COM’in anlaşmalı ödeme kuruluşunun hesabında bloke edilecek, başvurulan merciinin kararı çıktığında bu karara göre hareket edilecektir. Satıcı ve Alıcı uyuşmazlık konusu karara bağlanana dek ürün bedelinin bloke edilmesi nedeniyle TÜRKİYEPAZARI.COM’a karşı şikâyet/dava yoluna başvurmayacağını, TÜRKİYEPAZARI.COM’ dan herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.1.Ürünün teslim edilmesinden itibaren 24 (yirmi dört) saatlik süre içinde TÜRKİYEPAZARI.COM Müşteri Hizmetlerine Satıcı tarafından sorun bildiriminde bulunulmaz veya ürünün teslim alındığı onaylanmazsa; ürün bedeli 48 saat içinde Alıcıya iade edilir.

2.2.Alıcı ürünü Satıcıya herhangi bir nedenle iade etmek üzere geri gönderdiği takdirde TÜRKİYEPAZARI.COM’ un Güvenli Hesabında tutulan ilgili ürüne ait satış bedeli, ancak Sorunsuz bir şekilde Satıcının ürünü geri aldığına dair TÜRKİYEPAZARI.COM Üyelik Hesabı üzerinden bildirimde bulunması halinde Alıcının hesabına geri gönderilecektir.

2.3.Alıcı tarafından iş bu madde içerisinde belirtilen şekilde onay verilmesi halinde; verilen  onay hiçbir şekilde onay geri alınamayacak, bu süreçten sonra ortaya çıkabilecek herhangi bir uyuşmazlık ve benzeri durumda TÜRKİYEPAZARI.COM, Üyeler arasındaki iletişimi sağlama da dâhil olmak üzere herhangi bir yükümlülük altında bulunmayacaktır. "Alıcı" yukarıda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde, "TÜRKİYEPAZARI.COM" tarafından Satıcının kendisine yolladığı ürünü kabul etmiş sayılacağını ve TÜRKİYEPAZARI.COM Güvenli Hesabında bulunan ürün bedelinin herhangi bir uyarıya gerek kalmadan malın alım tarihinden itibaren 15.nci günü Satıcıya transferi için TÜRKİYEPAZARI.COM Üyelik Hesabı üzerinden bildirimde bulunmuş sayılacağını kabul ve taahhüt eder.

2.4.Alıcı’nın, teslim edildiği esnada tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı olduğu açıkça belli olan Sözleşme konusu mal veya hizmeti kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir.

2.5.Mal veya hizmetin tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal veya hizmetin bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal veya hizmeti 3 (üç) gün içinde Satıcı’ya iade etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri Alıcı’ya aittir.

2.6.Alıcı; Satıcılar tarafından satışa arz edilen ürünlerin ayıplı olup olmaması, listelenmesi, satışa arzı yasaklı ürünlerden olup olmaması, niteliği, orijinalliği, ürünün tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu ve tamlığı da dahil olmak üzere, ürün ve hizmetle ilgili hiçbir konu hakkında TÜRKİYEPAZARI.COM’un bilgi sahibi olmadığı ve olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını kabul ve beyan eder.

2.7. Alıcı, Satıcıya havale edilmesi için "TÜRKİYEPAZARI.COM’ un Güvenli Hesabına gönderdiği satış bedelinin KDV dâhil hizmet bedeli komisyonu kesildikten ve Alıcı tarafından işbu sözleşmede belirtilen yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra Satıcının TÜRKİYEPAZARI.COM’ a bildirdiği ve sadece Türkiye sınırları içerisinde bulunan bir banka hesabına transfer yapılabileceğini, TÜRKİYEPAZARI.COM’un Güvenli Hesabında bulunan Alıcı veya Satıcının parası üzerinde TÜRKİYEPAZARI.COM’ un kendi adına hiçbir işlem ve tasarrufta bulunmadığını kabul ve beyan eder.

 

2.SATICI’NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

2.1.Satıcı, Sözleşme konusu mal veya hizmetin tüketici mevzuatına uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile Alıcı’ya teslim edilmesinden sorumludur.

2.2.Satıcı, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu mal veya hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı’ya bildirmekle yükümlüdür.

2.3.Sözleşme konusu mal veya hizmet, Alıcı’dan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

2.4."Satıcı" satışa sunduğu ürün ve hizmetler üzerinde çekişmesiz bir şekilde mutlak olarak tasarrufta bulunma hak ve yetkisine sahip olduğunu; bahsi geçen ürünün kendisi tarafından satılmasına karşı herhangi bir hukuki veya fiili engel bulunmadığını ilan ve satışı yapılmak istenen ürüne ait satış yetki belgesi,fatura vb. belgelere sahip olduğunu kabul ve taahhüt eder.

2.5. "Satıcı" satışa sunduğu ürün ve hizmetlerin satışı, ilanı yasak ürünler de dâhil olmak üzere işbu sözleşme hükümlerince belirlenen ve sitenin ilgili bölümlerinde bulunan ve Sitede sunulan hizmetlerin kullanımına ilişkin kurallara ve üyeliğe ilişkin koşullara aykırı olmadığını ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun olduğunu kabul ve taahhüt eder.

2.6. "Satıcı" satışa sunduğu ürün ve hizmetlerin tüm hukuki sorumluğunun kendisine ait olduğunu TÜRKİYEPAZARI.COM’ un ürün ve hizmetlerin arzı ve satışı konusunda, hiçbir sıfat altında kendisiyle doğrudan ve dolaylı ilişki içinde olmadığını kabul eder.

2.7. "Satıcı", satışa sunduğu ürün ve hizmetle ilgili satın alma talebinde bulunan Alıcıya söz konusu ürün ve hizmetin satışını ilanında belirttiği şekilde gerçekleştireceğini kabul ve taahhüt eder.

2.8. "Satıcı", Alıcının "TÜRKİYEPAZARI.COM’un Güvenli Hesabına parayı göndermesi halinde Alıcıya ürün ve/veya hizmetin satışını gerçekleştireceğini ve ürün veya hizmetin teslimini "Alıcı" ile kararlaştırdıkları ve işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Mesafeli Satış Sözleşmesi ‘nde belirtilen hükümlerine göre süreç ve sürelere uygun olarak tam ve eksiksiz bir şekilde ifa edeceğini kabul ve taahhüt eder.

2.9. "Satıcı", satışa arz ettiği ve ilanında belirttiği ürün veya hizmetlerin yasaklı ürünlerden olmasından, ürün veya hizmetin üretilmesinin, çoğaltılmasının, satılmasının, dağıtılmasının veya herhangi bir şekilde satışa arzına ilişkin bir fiilde bulunulmasının yürürlükteki herhangi bir düzenlemeye aykırı olmasından dolayı doğabilecek her türlü hukuki, ticari ve idari talebe karşı sorumlu olduğunu, bu yönde "TÜRKİYEPAZARI.COM"a yapılan taleplere karşı TÜRKİYEPAZARI.COM’un her türlü adli, ticari ve idari makam önünde savunma yükümlülüğü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.0. "Satıcı", satma yükümlülüğü altına girdiği ürünlerin bedellerinin, TÜRKİYEPAZARI.COM tarafından yönetilen "TÜRKİYEPAZARI.COM’un Güvenli Hesabı"na "Alıcı" ve "Satıcı" arasındaki alım-satım işlemi yani ürün veya hizmetin Satıcı tarafından fiziki olarak teslimi ve "Alıcı" tarafından kabulü tamamlanana kadar bloke edilmek üzere "Alıcı" tarafından iletileceğini kabul ve beyan eder. "Satıcı", "Alıcı"nın ürünü teslim alıp, "TÜRKİYEPAZARI.COM’un Güvenli Hesabı"ndaki ürün bedelinin "Satıcı"nın hesabına iletilmesi için TÜRKİYEPAZARI.COM’a bildirimde bulunabileceğini veya "Satıcı" tarafından kendisine gönderilen ürün veya hizmeti kabul etmeyerek ürün veya hizmeti "Satıcı"ya iade edebileceğini ürün veya hizmet bedelinin kendisine iade edilmesi için TÜRKİYEPAZARI.COM’a bildirimde bulunabileceğini kabul ve taahhüt eder. "Satıcı", "Alıcı"nın yukarıda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde TÜRKİYEPAZARI.COM’un, "Satıcı"nın "Alıcı"ya yolladığı ürün ve hizmeti "Alıcı"nın kabul etmiş olduğunu varsayacağını ve "TÜRKİYEPAZARI.COM’un Güvenli Hesabı"nda bulunan söz konusu mala ilişkin ürün bedelinin herhangi bir uyarıya gerek kalmadan "Alıcı" tarafından "Satıcı"ya iletilmesi için TÜRKİYEPAZARI.COM’a bildirimde bulunulmuş sayılacağını kabul ve beyan eder. "Satıcı" iş bu madde içerisinde belirtilen işlemleri GET süreçlerine, Site dâhilinde konuyla ilgili yapılan açıklamalara ve sürelere uygun olarak yerine getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.1. "Satıcı", "Alıcı"ya karşı iş bu sözleşme uyarınca ürün veya hizmeti zamanında ve satışa arzında belirttiği niteliklere uygun ve ayıptan arî olarak göndereceğini ve teslimini sağlayacağını; ürün veya hizmetin "Alıcı"ya satımı, mülkiyetinin ve ilgili haklarının devri ile yükümlülüklerin sadece kendisine ait olduğunu kabul eder.Satıcı işbu madde içerisinde belirtilen gönderme ve teslim yükümlülüğünü, TÜRKİYEPAZARI.COM tarafından onaylanan kargo firmaları aracılığıyla yerine getireceğini, gönderi ile ilgili bilgileri TÜRKİYEPAZARI.COM Üye Hesabı üzerinden Siteye gireceğini, bu yükümlülükleri yerine getirmeden gönderi veya teslim yapması halinde, Alıcı tarafından "TÜRKİYEPAZARI.COM’un Güvenli Hesabı"na gönderilen bedelin kendisine iletilmeyeceğini ve Alıcıya iade edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

3.2. "Satıcı", "Alıcı"nın kendisine havale edilmesi için "TÜRKİYEPAZARI.COM’un Güvenli Hesabı"na gönderdiği satış bedelinin KDV dahil hizmet bedeli komisyon kesildikten ve "Alıcı"nın işbu sözleşme yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra "Satıcı"nın      TÜRKİYEPAZARI.COM’a bildirdiği ve sadece Türkiye sınırları içerisindeki bir banka hesabına transfer edileceğini, bu süreçte TÜRKİYEPAZARI.COM’un Güvenli Hesabında bulunan "Alıcı" ve/veya "Satıcı"nın parası üzerinde TÜRKİYEPAZARI.COM’un kendi adına hiçbir işlem ve tasarrufta bulunmadığını kabul ve beyan eder.

CAYMA HAKKI

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereğince, alıcıların mal satışına ilişkin işlemlerde teslimat tarihinden itibaren, hizmet satışına ilişkin işlemlerde satın almanın yapıldığı tarihten itibaren 14 gün içinde cayma haklarını kullanarak sebep göstermeden ve herhangi bir cezai şart ödemeden satın aldıkları ürünleri iade etme hakları vardır.

Alıcı, cayma hakkını TürkiyePazarı.com’a giriş yaparak hesabım>Mevcut Sipariş>Siparişlerim üzerinden "İade Et" bağlantısına tıklayarak kullanabilir. Alıcı’nın ilgili sayfada yer alan iade talep formunu doldurup satıcının iade adres bilgilerini alarak, teslimat tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içinde malı geri göndermesi gerekmektedir. Mal ile beraber faturasının, malın kutusunun, ambalajının, varsa standart aksesuarları, mal ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir. Alıcı, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir.

Alıcı iade edeceği malı Satıcı’ya Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen Satıcı’nın anlaşmalı kargo şirketi ile gönderdiği sürece, iade kargo bedeli Satıcı’ya aittir. Alıcı’nın iade edeceği malı Satıcı’nın anlaşmalı kargo şirketi dışında başka bir kargo şirketi ile göndermesi halinde, iade kargo bedeli ve malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan Satıcı sorumlu değildir.

Alıcı’nın cayma hakkını kullanmasından itibaren 14 (on dört) gün içerisinde (malın Satıcı’nın iade için belirttiği taşıyıcı aracılığıyla geri gönderilmesi kaydıyla), Alıcı’nın ilgili mal veya hizmete ilişkin Satıcı veya Aracı Hizmet Sağlayıcı’ya yaptığı tüm ödemeler Alıcı’ya satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve tüketiciye herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden ve tek seferde iade edilecektir. Kredi kullanılarak yapılan alışverişlerde, cayma hakkının usulüne uygun kullanıldığı durumlarda ürün bedeli kredi ile ilişkili hesaba iade edilecektir.

UZBAY GROUP, İŞBU MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ’NİN TARAFI OLMADIĞINDAN ALICI’NIN, UZBAY GROUP’A KARŞI CAYMA HAKKI YOKTUR VE UZBAY GROUP’TAN BEDEL İADESİ VEYA ÜRÜN DEĞİŞİMİ TALEP EDEMEZ.

CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

Mevzuat uyarınca Alıcı aşağıdaki hallerde cayma hakkını kullanamaz: