Emniyet’ten Elektrikli Bisikletlerle ilgili açıklama yapıldı

23 Eylül 2022
Emniyet’ten Elektrikli Bisikletlerle ilgili açıklama yapıldı

Pedalı olmayan, Elektrik Motoru’nun üzerinde etiket bulunması durumunda, motor gücü 0,25 kw’dan fazla olan, Elektrik Motoru’nun bataryası(pili) çıkarıldığında veya gücü kesildiğinde pedal çevirme ile hareket etmeyen 2 veya 3 Tekerlekli Taşıtlar, Elektrikli Motorlu Bisiklet (Moped) ya da Elektrikli Motosiklet olduğundan tescile tabi taşıtlar kapsamına alındığı bildirildi.  Ayrıca Elektrikli Bisiklet’in motor gücü 0,25 kw ve azami hızı 25 km/saati geçmeyen, ayrıca üzerinde bulunan pedalların insan gücü ile çevrilmesi ile ilerleyebilen bisikletler tescile tabi olmadığından Sürücü Belgesi çıkartılmasının gerekmediği bildirilmiştir.

Konu İle ilgili yetkililerin yaptığı açıklamada;

“Son yıllarda ülkemizde kullanımı yaygınlaşan ekonomik, sessiz ve tescil belgesi ve plaka alma zorunluluğu olmadığı şeklinde bilinen,  kamuoyu tarafından Elektrikli Bisiklet olarak bilinen vasıtalardan kaynaklı maddi hasarlı ve yaralamalı trafik kazalarına ve asayiş olaylarına karışma oranlarında ciddi artışlar gözlenmiştir. Plakası bulunmayan bu araçların karıştığı adli ve idari olaylarda, olaya karışan araç ve sürücüsünün tespitinde güçlükler yaşanmaktadır. Ayrıca Sürücü Belgesi olmaksızın kullanımlardan ve sessiz yol almasından dolayı yaya güvenliğini tehlikeye düşürmekte ve vatandaşlarımızın mağdur olmasına neden olmaktadır. Kamuoyu tarafından Elektrikli Bisiklet olarak bilinen, Akülerinden-bataryasından güç alan vasıtalar Karayolu Trafik Yönetmeliği tanımlar başlıklı 3. Maddesi 1. Fıkra “c” Bendi 10. Alt Bendinde “Bisiklet; Üzerinde bulunan insanın adele gücü ile pedal veya el ile tekerleği döndürülmek suretiyle hareket eden motorsuz taşıtlardır. Azami sürekli anma gücü 0,25 kilovatı geçmeyen, hızlandıkça gücü düşen ve hızı en fazla 25 km/saate ulaştıktan sonra veya pedal çevrilmeye ara verildikten hemen sonra gücü tamamen kesilen elektrikli bisikletlerde bu sınıfa girer” şeklinde düzenlendiğinden bu standartlardaki ulaşım vasıtaları için Tescil ve Sürücü Belgesi Zorunluluğu bulunmadığı ancak; Pedalı olmayan, Elektrik Motoru’nun üzerinde etiket bulunması durumunda, motor gücü 0,25 kW’dan yüksek olan, Elektrik Motoru’nun bataryası-aküsü çıkarıldığında veya gücü kesildiğinde pedal çevirme ile hareket etmeyen 2 veya 3 Tekerlekli Taşıtlar, Elektrikli Motorlu Bisiklet-Motosiklet tescile tabi taşıtlar kapsamındadır.

 

Özetle; Elektrikli Bisiklet’in motor gücü 0,25 kw ve azami hızı 25 km/saati geçmeyen, ayrıca üzerinde bulunan pedalların insan gücü ile çevrilmesi ile ilerleyebilen bisikletler tescile tabi olmadığından Sürücü Belgesi çıkartılması gerekmemektedir. Karayolları Trafik Yönetmeliği 3. Maddesi 1. Fıkra “c” Bendi 9. Alt Bendi’nde Motorlu Bisiklet (Moped); Azami hızı saatte 45 kilometreyi, içten yanmalı motorlu ise silindir hacmi 50 santimetreküpü, elektrikli motorlu ise azami sürekli nominal güç çıkışı 4 kilovatı geçmeyen 2 veya 3 Tekerli Taşıtlar… olarak tanımlanmıştır. Bu vasıtalar tescil yapılması zorunlu araçlardır ve en az M Sınıfı Sürücü Belgesi ile kullanımı gerekmektedir. Aynı Yönetmeliği 8. Alt Bendi’nde ise Motosiklet “Azami Tasarım Hızı 45 km/saatten ve/veya silindir kapasitesi 50 santimetreküpten fazla olan sepetli veya sepetsiz 2 veya 3 Tekerli Motorlu Taşıtlar ve net motor gücü 15 kilovatı, net ağırlığı 400 kilogramı, yük taşımacılığında kullanılanlar için ise net ağırlığı 550 kilogramı aşmayan dört tekerlekli.” araçlar olarak ifade edilmiştir.

 

Motosikletlerin motor gücünün 4 Kw’dan fazla ve azami tasarım hızı 45 km/saatten fazla olan sepetli veya sepetsiz iki veya üç tekerlekli veya motorlu taşıtlar olduğu ve tescile tabi olduğu gibi sürücü belgesi sınıfına göre sadece A2 Sınıfı Sürücü Belgesi sahiplerinin kullanabildiği araçlardır. Vatandaşlarımızın bayiden almış olduğu Elektrikli Bisikletler ve Motosikletler ile ilgili olarak tescile tabi olup olmadıklarını anlamaları için fatura ve uygunluk belgelerinde yazılı olan elektrik güçlerine (watt cinsinden), hızlarına ve Özel Tüketim Vergisi’nin (ÖTV) ödenip ödenmediğine bakmaları gerekmektedir. Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için yukarıda 3 madde halinde belirtilen özelliklere sahip araçlarını en kısa sürede tescil işlemini yaptırmak için aracın Faturası, Uygunluk Belgesi ile aracın sigortasını yaptırarak Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü/Büro Amirlikleri’ne müracaat etmeleri gerekmektedir. Tescil Belgesi ve plaka almadan karayolunda taşıtlarını kullananlara, Karayolları Trafik Kanunu uyarınca tescil belgesiz araç kullanmaktan 206 TL, vasıtasını satın aldığı tarihten itibaren 3 ay içerisinde tescil işlemini yaptırmayanlara da ayrıca 206 TL. İdari Para Cezası verilerek, taşıt tescil edilinceye kadar “Trafikten Men” edilmektedir. Ayrıca yapılan denetimlerde bu tip vasıtaların kullanımı için “M” Sınıfı Sürücü Belgesi gerektirdiğinden (Eski Tip A1, A2, B, C, D, F, G Sınıfı Sürücü Belgeleri ile kullanılabilmektedir), Sürücü Belgesiz kullanımlarda Karayolları Trafik Kanunu gereği 1.763 TL, Kask Takma Zorunluluğu bulunduğundan, Kask Takmayan Sürücülere 95 TL. İdari Para Cezası da söz konusu olacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” 

Haber Yorumları